جام حذفی فوتبال ایران دوشنبه 7 آذر

نمودار جام حذفی - فصل 02-1401

  یک شانزدهم نهایی یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال