جام حذفی فوتبال ایران سه شنبه 8 فروردین

نمودار جام حذفی - فصل 02-1401

  یک شانزدهم نهایی یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال