جام حذفی فوتبال ایران دوشنبه 28 خرداد

نمودار جام حذفی - فصل 1369  یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال
                                     
پرسپولیس 1 8 9  
دارایی ایلام 1 1 2  
  پرسپولیس 4  
    پیستون سازی تبریز 0  
       
         
  ملوان انزلی 1 2 3  
    پرسپولیس 2 0 2  
         
         
         
           
       
         
  ملوان انزلی 0(6)
  استقلال 0(5)
         
         
     
       
       
         
  استقلال 0(3)
    پاس تهران 0(0)  
     
     
  استقلال 4
  ژاندارمری اصفهان 0  
   
   


فصل 1370-71 فصل 1367-68
فصل 1370-71 فصل 1367-68


نتایج جام حذفی - فصل 1369