جام حذفی فوتبال ایران دوشنبه 28 خرداد

نمودار جام حذفی - فصل 1379-80  یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال
                                     
ذوب آهن 2 0 2(4)  
شاهین اهواز 0 2 2(1)  
  ذوب آهن 3 0 3  
  پاس تهران 1 0 1  
پاس تهران 2 1 3
برق شیراز 0 1 1  
  ذوب آهن 1 2 3  
  سایپا 0 0 0  
شهرداری کرمان 1 0 1  
سایپا 3 3 6  
  سایپا 3 0 3
  شموشک 1 0 1  
پرسپولیس 1 - -
شموشک 0 w w  
  ذوب آهن 0 1 1
  فجرسپاسی 1 2 3
فولاد خوزستان 1 1 2  
فجرسپاسی 1 2 3  
  فجرسپاسی w
  نساجی -  
بیمه ایران 1 0 1
نساجی 5 2 7  
  فجرسپاسی 1 2 3
  استقلال تهران 0 2 2  
پیکان 0  
استقلال 3  
  استقلال 2 3 5
  ابومسلم 3 1 4  
ابومسلم w
استقلال رشت -


فصل 1380-81 فصل 1378-79
فصل 1380-81 فصل 1378-79


جام حذفی - فصل 1379-80