جام حذفی فوتبال ایران دوشنبه 31 اردیبهشت

نمودار جام حذفی - فصل 1384-85  یک شانزدهم نهایی یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال
                                               
صبای تهران 2  
کوثر تهران 1  
  صبای تهران 2  
  صنایع اراک  1  
صنایع اراک  w
شموشک نوشهر -  
  سپاهان نوین 1  
  صبای تهران 2  
سپاهان نوین 2  
شهید قندی یزد 1  
  پیام شیراز 0
  سپاهان نوین 1  
استقلال اهواز 0
پیام شیراز 1  
  صبای تهران 1  
  سپاهان 3  
سپاهان 2  
مس کرمان 1  
  پاس تهران 0(3)
  سپاهان 0(4)  
فجر تبریز 0
پاس تهران 1  
  سپاهان 1
  تراکتورسازی 0  
سایپا 0  
تراکتورسازی 2  
  تراکتورسازی w
  مازیران ساری -  
مازیران ساری 1
فجرسپاسی 0
سپاهان 1 1 2(4)
پرسپولیس 1 1 2(2)
پرسپولیس 2  
کارون شوشتر 0  
  ابومسلم 2  
  پرسپولیس 3  
برق تهران -
ابومسلم w  
  پرسپولیس 3  
  ملوان انزلی 1  
نساجی مازندران 1  
ملوان انزلی 3  
  ملوان انزلی 3
  پیکان تهران 2  
برق شیراز 0(2)
پیکان تهران 0(4)  
  نوژن ساری 2(6)
  پرسپولیس 2(7)  
نوژن ساری 0(6)  
فولاد خوزستان 0(5)  
  نوژن ساری 2
  ذوب آهن 1  
ذوب آهن 2
وحدت همدان 1  
  نوژن ساری w
  استقلال تهران -  
استقلال تهران 2  
اتکای تهرانن 0  
  استقلال تهران w
  شاهین بوشهر -  
شاهین بوشهر 3
راه آهن تهران 1  


فصل 1385-86 فصل 1383-84
فصل 1385-86 فصل 1383-84


جام حذفی - فصل 1384-85