جام حذفی فوتبال ایران چهارشنبه 27 تیر

نمودار جام حذفی - فصل 1383-84  یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال
                                     
صبا باتری 1  
ملوان 0  
  صبا باتری 4  
  پاس تهران 2  
پاس تهران 4
سپاهان 1  
  صبا باتری 4(6)  
  استقلال اهواز 4(5)  
پگاه گیلان 0  
استقلال اهواز 1  
  استقلال اهواز w
  صنایع اراک -  
انصار شاهرود 1
صنایع اراک 2  
  صبا باتری 1 1 2(4)
  ابومسلم 1 1 2(2)
ایرانجوان بوشهر 2  
فجرسپاسی 5  
  فجرسپاسی 0(6)
  سایپا 0(5)  
سایپا 2
ذوب آهن 1  
  فجرسپاسی 0(6)
  ابومسلم 0(7)  
پرسپولیس 0  
ابومسلم 1  
  ابومسلم 1
  پیکان 0  
پیکان 3
شاهین بوشهر 1


فصل 1384-85 فصل 1382-83
فصل 1384-85 فصل 1382-83


جام حذفی - فصل 1383-84