پنجشنبه 7 بهمن

میزبانان فینال جام حذفی فوتبال ایران

# فصل محل فینال قهرمان دوم
1 1355 تهران (امجدیه) ملوان تراکتورسازی
2 1356-57 تهران (امجدیه) استقلال هما
3 1365 تهران (شیرودی) ملوان خیبر خرم آباد
4 1366 تهران (آزادی) پرسپولیس ملوان
5 1367-68 انزلی (تختی) - اهواز (فراز) شاهین اهواز ملوان
6 1369 تهران (آزادی) ملوان استقلال
7 1370-71 تهران (آزادی) پرسپولیس ملوان
8 1372 تهران (آزادی) - اهواز (فراز) سایپا جنوب اهواز
9 1373 تبریز (تختی) - شهر ری (دکتر شریعتی) بهمن تراکتورسازی
10 1374-75 شیراز (شهدای ارتش) - تهران (آزادی) استقلال برق شیراز
11 1375-76 شیراز (شهدای ارتش) برق شیراز بهمن
12 1377-78 تهران (آزادی) پرسپولیس استقلال
13 1378-79 تهران (آزادی) استقلال بهمن
14 1379-80 اصفهان (فولاد شهر) - شیراز (حافظیه) فجر سپاسی ذوب آهن
15 1380-81 شیراز (حافظیه) - تهران (تختی) استقلال فجر سپاسی
16 1381-82 اصفهان (فولاد شهر) - شیراز (حافظیه) ذوب آهن فجر سپاسی
17 1382-83 اصفهان (نقش جهان) - تهران (آزادی) سپاهان استقلال
18 1383-84 تهران (صبا سیتی) - مشهد (ثامن الائمه) صبا باتری ابومسلم
19 1384-85 تهران (آزادی) - اصفهان (نقش جهان) سپاهان پرسپولیس
20 1385-86 رباط کریم (درخشان) - اصفهان (نقش جهان) سپاهان صبا باتری
21 1386-87 رشت (سردار جنگل) - تهران (آزادی) استقلال پگاه گیلان
22 1387-88 تهران (اکباتان) - اصفهان (فولاد شهر) ذوب آهن راه آهن
23 1388-89 تبریز (یادگار امام) - تهران (آزادی) پرسپولیس گسترش فولاد
24 1389-90 تهران (آزادی) - انزلی (تختی) پرسپولیس ملوان
25 1390 شیراز (حافظیه) استقلال شاهین بوشهر
26 1391-92 تهران (آزادی) سپاهان پرسپولیس
27 1392 کرمان (امام علی) تراکتورسازی مس کرمان
28 1393-94 تهران (تختی) ذوب آهن نفت تهران
29 1394-95 خرمشهر (نفت و گاز) ذوب آهن استقلال
30 1395-96 خرمشهر (نفت و گاز) نفت تهران تراکتورسازی
31 1396-97 خرمشهر (نفت و گاز) استقلال خونه به خونه
32 1397-98 اهواز (شهدای فولاد) پرسپولیس داماش گیلان
33 1398-99 مشهد (امام رضا) تراکتور استقلال
34 1399-00 اصفهان (نقش جهان) فولاد استقلال