دوشنبه 28 خرداد

میزبانان فینال جام حذفی فوتبال ایران

# فصل محل فینال قهرمان دوم
1 1355 تهران (امجدیه) ملوان انزلی تراکتورسازی تبریز
2 1356-57 تهران (امجدیه) تاج تهران همای تهران
3 1365 تهران (شیرودی) ملوان انزلی خیبر خرم آباد
4 1366 تهران (آزادی) پیروزی تهران ملوان انزلی
5 1367-68 انزلی (تختی) - اهواز (تختی) شاهین اهواز ملوان انزلی
6 1369 تهران (آزادی) ملوان انزلی استقلال تهران
7 1370-71 تهران (آزادی) پیروزی تهران ملوان انزلی
8 1372 تهران (آزادی) - اهواز (تختی) سایپای تهران جنوب اهواز
9 1373 تبریز (تختی) - تهران (آزادی) بهمن تهران تراکتورسازی تبریز
10 1374-75 شیراز (شهدای ارتش) - تهران (آزادی) استقلال تهران برق شیراز
11 1375-76 شیراز (شهدای ارتش) برق شیراز بهمن کرج
12 1377-78 تهران (آزادی) پیروزی تهران استقلال تهران
13 1378-79 تهران (آزادی) استقلال تهران بهمن کرج
14 1379-80 اصفهان (فولاد شهر) - شیراز (حافظیه) فجر سپاسی شیراز ذوب آهن اصفهان
15 1380-81 شیراز (حافظیه) - تهران (تختی) استقلال تهران فجر سپاسی شیراز
16 1381-82 اصفهان (فولاد شهر) - شیراز (حافظیه) ذوب آهن اصفهان فجر سپاسی شیراز
17 1382-83 اصفهان (نقش جهان) - تهران (آزادی) سپاهان اصفهان استقلال تهران
18 1383-84 تهران (درخشان) - مشهد (ثامن الائمه) صبا باتری تهران ابومسلم خراسان
19 1384-85 تهران (آزادی) - اصفهان (نقش جهان) سپاهان اصفهان پیروزی تهران
20 1385-86 تهران (درخشان) - اصفهان (نقش جهان) سپاهان اصفهان صبا باتری تهران
21 1386-87 رشت (سردار جنگل) - تهران (آزادی) استقلال تهران پگاه گیلان
22 1387-88 تهران (اکباتان) - اصفهان (فولاد شهر) ذوب آهن اصفهان راه آهن تهران
23 1388-89 تبریز (یادگار امام) - تهران (آزادی) پیروزی تهران گسترش فولاد تبریز
24 1389-90 تهران (آزادی) - انزلی (تختی) پیروزی تهران ملوان انزلی
25 1390 شیراز (حافظیه) استقلال تهران شاهین بوشهر
26 1391-92 تهران (آزادی) سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران
27 1392 کرمان (امام علی) تراکتورسازی تبریز مس کرمان
28 1393-94 تهران (تختی) ذوب آهن اصفهان نفت تهران
29 1394-95 خرمشهر (نفت و گاز) ذوب آهن اصفهان استقلال تهران
30 1395-96 خرمشهر (نفت و گاز) نفت تهران تراکتورسازی تبریز
31 1396-97 خرمشهر (نفت و گاز) استقلال تهران خونه به خونه بابل
32 1397-98 اهواز (شهدای فولاد) پرسپولیس تهران داماش گیلان
33 1398-99 مشهد (امام رضا) تراکتور آذربایجان استقلال تهران
34 1399-00 اصفهان (نقش جهان) فولاد خوزستان استقلال تهران
35 1400-01 تهران (آزادی) نساجی مازندران آلومینیوم اراک
36 1401-02 تهران (آزادی) پرسپولیس تهران استقلال تهران
37 1402-03