جام حذفی فوتبال ایران دوشنبه 31 اردیبهشت

نمودار جام حذفی - فصل 1386-87  یک شانزدهم نهایی یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال
                                               
پرسپولیس 4  
پتروشیمی تبریز 1  
  پرسپولیس 0  
  پاس همدان 3  
پاس همدان 4
فولاد یزد 1  
  پاس همدان 0(4)  
  فولاد 0(5)  
استقلال اهواز 3  
سمند تهران 0  
  استقلال اهواز 4(7)
  فولاد 4(8)  
فولاد 2
سایپا 1  
  فولاد 1(2)  
  استقلال 1(4)  
پیام مشهد 1(6)  
راه آهن 1(7)  
  راه آهن 2(5)
  استیل آذین 2(2)  
شیرین فراز 1
استیل آذین 2  
  راه آهن 2(3)
  استقلال 2(5)  
استقلال 5  
تربیت بدنی یزد 3  
  استقلال 1(3)
  ذوب آهن 1(1)  
کاوه زنجان 1
ذوب آهن 4
استقلال 0 3 3
پگاه گیلان 1 0 1
برق شیراز w  
نساجی -  
  برق شیراز 1  
  پیکان 0  
پیکان 2
شهرداری انزلی 1  
  برق شیراز 2  
  شاهین بوشهر 0  
شاهین بوشهر 2  
ملوان 0  
  شاهین بوشهر 2(6)
  صبا باتری 2(5)  
صبا باتری 4
تراکتورسازی 0  
  برق شیراز 1
  پگاه گیلان 2  
مقاومت سپاسی 0(5)  
مقاومت شیراز 0(3)  
  مقاومت سپاسی 1
  سپاهان 2  
سپاهان 1
مهرکام پارس تهران 0  
  سپاهان 2(2)
  پگاه گیلان 2(4)  
ابومسلم 0  
صنایع اراک 1  
  صنایع اراک 0
  پگاه گیلان 1  
پگاه گیلان 3
مس سرچشمه 0  


فصل 1387-88 فصل 1385-86
فصل 1387-88 فصل 1385-86


جام حذفی - فصل 1386-87