جام حذفی فوتبال ایران دوشنبه 20 آذر

نمودار جام حذفی - فصل 1355  یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال
                           
جوانان ساری 1  
تراکتورسازی 4  
  تراکتورسازی 1(5)  
  پاس تهران 1(3)  
راه آهن 0
پاس تهران 1  
  تراکتورسازی 1
  ملوان انزلی 4
ملوان انزلی 2  
شهباز تهران 1  
  ملوان انزلی 3
  رستاخیز خرمشهر 2  
رستاخیز خرمشهر 1
ماشین سازی 0  


فصل 1356-57
فصل 1356-57


نتایج جام حذفی - فصل 1355