جام حذفی فوتبال ایران دوشنبه 31 اردیبهشت

نمودار جام حذفی - فصل 1370-71  یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال
                                     
پرسپولیس 2 7 9  
بانک کرمانشاه 1 0 1  
  پرسپولیس 1  
    استقلال رشت 0  
       
         
  پرسپولیس 0 5 5  
    ماشین سازی 0 1 1  
         
         
  ماشین سازی 0 1 0
  استقلال تهران 0 0 0  
       
         
  پرسپولیس 2
  ملوان انزلی 1
         
         
     
       
       
         
     
         
     
     
     
       
   
   


فصل 1372 فصل 1369
فصل 1372 فصل 1369


نتایج جام حذفی - فصل 1370-71