جام حذفی فوتبال ایران چهارشنبه 27 تیر
این جدول تا پایان فصل 24-2023 تنظیم شده است.

لیست قهرمانان جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری)

barcelona
بیشترین تعداد قهرمانی
بارسلونا (31 دوره)
Athletic_Bilbao
قهرمان فعلی
اتلتیک بیلبائو (24-2023)


#
فصل
قهرمان
دوم
1 1903 اتلتیک بیلبائو مادرید اف سی [1]
2 1904 اتلتیک بیلبائو اسپانول مادرید
3 1905 مادرید اف سی اتلتیک بیلبائو
4 1906 مادرید اف سی اتلتیک بیلبائو
5 1907 مادرید اف سی بیزکایا
6 1908 مادرید اف سی رئال ویگو اسپورتینگ
7 1909 کلوب سیسلیستا [2] اسپانول مادرید
8 1910 UECF اتلتیک بیلبائو واسونیا [2]
9 1910 FECF بارسلونا اسپانول مادرید
10 1911 اتلتیک بیلبائو اسپانیول
11 1912 بارسلونا رئال سوسیداد
12 1913 UECF بارسلونا رئال سوسیداد
13 1913 FECF راسینگ ایرون اتلتیک بیلبائو
14 1914 اتلتیک بیلبائو اسپانیا بارسلونا
15 1915 اتلتیک بیلبائو اسپانیول
16 1916 اتلتیک بیلبائو مادرید اف سی
17 1917 مادرید اف سی آرناس کلوب گتسو
18 1918 رئال یونیون مادرید اف سی
19 1919 آرناس کلوب گتسو بارسلونا
20 1920 بارسلونا اتلتیک بیلبائو
21 1921 اتلتیک بیلبائو اتلتیکو مادرید
22 1922 بارسلونا رئال یونیون
23 1923 اتلتیک بیلبائو اروپا
24 1924 رئال یونیون رئال مادرید
25 1925 بارسلونا آرناس کلوب گتسو
26 1926 بارسلونا اتلتیکو مادرید
27 1927 رئال یونیون آرناس کلوب گتسو
28 1928 بارسلونا رئال سوسیداد
29 1928-29 اسپانیول رئال مادرید
30 1930 اتلتیک بیلبائو رئال مادرید
31 1931 اتلتیک بیلبائو رئال بتیس
32 1932 اتلتیک بیلبائو بارسلونا
33 1933 اتلتیک بیلبائو رئال مادرید
34 1934 مادرید والنسیا
35 1935 سویا سابادل
36 1936 مادرید بارسلونا
37 1937 لوانته والنسیا
38 1939 سویا راسینگ فرول
39 1940 اسپانیول رئال مادرید
40 1941 والنسیا اسپانیول
41 1942 بارسلونا اتلتیکو بیلبائو
42 1943 اتلتیکو بیلبائو رئال مادرید
43 1944 اتلتیکو بیلبائو والنسیا
44 1944-45 اتلتیکو بیلبائو والنسیا
45 1946 رئال مادرید والنسیا
46 1947 رئال مادرید اسپانیول
47 1947-48 سویا سلتا ویگو
48 1948-49 والنسیا اتلتیکو بیلبائو
49 1949-50 اتلتیکو بیلبائو رئال وایادولید
50 1951 بارسلونا رئال سوسیداد
51 1952 بارسلونا والنسیا
52 1952-53 بارسلونا اتلتیکو بیلبائو
53 1954 والنسیا بارسلونا
54 1955 اتلتیکو بیلبائو سویا
55 1956 اتلتیکو بیلبائو اتلتیکو مادرید
56 1957 بارسلونا اسپانیول
57 1958 اتلتیکو بیلبائو رئال مادرید
58 1958-59 بارسلونا گرانادا
59 1959-60 اتلتیکو مادرید رئال مادرید
60 1960-61 اتلتیکو مادرید رئال مادرید
61 1961-62 رئال مادرید سویا
62 1962-63 بارسلونا رئال ساراگوسا
63 1963-64 رئال ساراگوسا اتلتیکو مادرید
64 1964-65 اتلتیکو مادرید رئال ساراگوسا
65 1965-66 رئال ساراگوسا اتلتیکو بیلبائو
66 1966-67 والنسیا اتلتیکو بیلبائو
67 1967-68 بارسلونا رئال مادرید
68 1969 اتلتیکو بیلبائو الچه
69 1969-70 رئال مادرید والنسیا
70 1970-71 بارسلونا والنسیا
71 1971-72 اتلتیکو مادرید والنسیا
72 1972-73 اتلتیک بیلبائو کاستیون
73 1973-74 رئال مادرید بارسلونا
74 1974-75 رئال مادرید اتلتیکو مادرید
75 1975-76 اتلتیکو مادرید رئال ساراگوسا
76 1976-77 رئال بتیس اتلتیک بیلبائو
77 1977-78 بارسلونا لاس پالماس
78 1978-79 والنسیا رئال مادرید
79 1979-80 رئال مادرید رئال مادرید کاستیا
80 1980-81 بارسلونا اسپورتینگ گیخون
81 1981-82 رئال مادرید اسپورتینگ گیخون
82 1982-83 بارسلونا رئال مادرید
83 1983-84 اتلتیک بیلبائو بارسلونا
84 1984-85 اتلتیکو مادرید اتلتیک بیلبائو
85 1985-86 رئال ساراگوسا بارسلونا
86 1986-87 رئال سوسیداد اتلتیکو مادرید
87 1987-88 بارسلونا رئال سوسیداد
88 1988-89 رئال مادرید رئال وایادولید
89 1989-90 بارسلونا رئال مادرید
90 1990-91 اتلتیکو مادرید مایورکا
91 1991-92 اتلتیکو مادرید رئال مادرید
92 1992-93 رئال مادرید رئال ساراگوسا
93 1993-94 رئال ساراگوسا سلتا ویگو
94 1994-95 دیپورتیو لا کرونیا والنسیا
95 1995-96 اتلتیکو مادرید بارسلونا
96 1996-97 بارسلونا رئال بتیس
97 1997-98 بارسلونا مایورکا
98 1998-99 والنسیا اتلتیکو مادرید
99 1999-00 اسپانیول اتلتیکو مادرید
100 2000-01 رئال ساراگوسا سلتا ویگو
101 2001-02 دیپورتیو لا کرونیا رئال مادرید
102 2002-03 مایورکا رکرتیو اوئلوا
103 2003-04 رئال ساراگوسا رئال مادرید
104 2004-05 رئال بتیس اوساسونا
105 2005-06 اسپانیول رئال ساراگوسا
106 2006-07 سویا ختافه
107 2007-08 والنسیا ختافه
108 2008-09 بارسلونا اتلتیک بیلبائو
109 2009-10 سویا اتلتیکو مادرید
110 2010-11 رئال مادرید بارسلونا
111 2011-12 بارسلونا اتلتیک بیلبائو
112 2012-13 اتلتیکو مادرید رئال مادرید
113 2013-14 رئال مادرید بارسلونا
114 2014-15 بارسلونا اتلتیک بیلبائو
115 2015-16 بارسلونا سویا
116 2016-17 بارسلونا دپورتیوو آلاوز
117 2017-18 بارسلونا سویا
118 2018-19 والنسیا بارسلونا
119 2019-20 رئال سوسیداد اتلتیک بیلبائو
120 2020-21 بارسلونا اتلتیک بیلبائو
121 2021-22 رئال بتیس والنسیا
122 2022-23 رئال مادرید اوساسونا
123 2023-24 اتلتیک بیلبائو رئال مایورکا
124 2024-25


[1] نام سابق باشگاه رئال مادرید
[2] نام سابق باشگاه رئال سوسیدادفوتبال ملی

جام جهانی فوتبال
جام ملت های اروپا
لیگ ملت های اروپا
جام ملت های آمریکای جنوبی
جام ملت های آفریقا
قهرمانی ملت های آفریقا
جام ملت های آسیا
جام ملت های کونکاکاف
جام ملت های اقیانوسیه
جام کنفدراسیون ها
فوتبال در المپیک تابستانی
جام جهانی فوتبال زیر 20 سال
جام جهانی فوتبال زیر 17 سال
فوتبال در بازی های آسیایی
قهرمانی فوتبال غرب آسیا
قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی

فوتبال باشگاهی

لیگ ایران (لیگ برتر)
جام حذفی ایران
سوپر جام ایران
جام شهدای ایران

جام باشگاه های جهان

لیگ قهرمانان اروپا
لیگ اروپا
لیگ کنفرانس اروپا
سوپر جام اروپا
جام برندگان جام اروپا

لیگ قهرمانان آسیا
لیگ قهرمانان آسیا دو
پرزیدنت کاپ آسیا
جام برندگان جام آسیا
سوپر جام آسیا

لیگ ایتالیا (سری آ)
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا)
سوپر جام ایتالیا

لیگ اسپانیا (لالیگا)
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری)
سوپر جام اسپانیا

لیگ انگلستان (پریمیر لیگ)
جام حذفی انگلستان (FA کاپ)
جام اتحادیه انگلستان (لیگ کاپ)
سوپر جام انگلستان (جام خیریه)

لیگ آلمان (بوندسلیگا)
جام حذفی آلمان (DFB پوکال)
سوپر جام آلمان

لیگ فرانسه (لیگ 1)
جام حذفی فرانسه
سوپر جام فرانسه
جام اتحادیه فرانسه

لیگ پرتغال (پریمیرا لیگا)
جام حذفی پرتغال (تاسا پرتغال)
جام اتحادیه پرتغال (تاسا لیگا)
سوپر جام پرتغال

لیگ هلند (اردیویسه)
جام حذفی هلند (KNVB کاپ)
سوپر جام هلند (یوهان کرایف)

لیگ ترکیه (سوپر لیگ)
جام حذفی ترکیه
سوپر جام ترکیه

لیگ کره جنوبی (کی لیگ)
لیگ ژاپن (جی لیگ)
لیگ چین (سوپر لیگ)

لیگ عربستان (لیگ حرفه‌ای)
جام حذفی عربستان

لیگ قطر (لیگ ستارگان)
جام حذفی قطر (جام امیر)

لیگ امارات (لیگ برتر)
جام حذفی امارات

فوتسال

جام جهانی فوتسال
جام جهانی کوچک (جایزه بزرگ)
قهرمانی فوتسال آسیا
جام فوتسال کنفدراسیون ها

جام فوتسال بین قاره ای
باشگاه های فوتسال آسیا
لیگ برتر فوتسال ایران
جام حذفی فوتسال

فوتبال ساحلی

جام جهانی فوتبال ساحلی
جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی
قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا

لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران

والیبال

والیبال در المپیک تابستانی
قهرمانی والیبال جهان
جام جهانی والیبال
جام بزرگ قهرمانان والیبال جهان
لیگ ملت های والیبال
لیگ جهانی والیبال
والیبال در بازی های آسیایی
قهرمانی والیبال آسیا
جام والیبال آسیا

قهرمانی باشگاه های جهان
قهرمانی باشگاه های آسیا
لیگ برتر والیبال ایران

بسکتبال

بسکتبال در المپیک تابستانی
جام جهانی بسکتبال
بسکتبال در بازی های آسیایی
قهرمانی بسکتبال آسیا
جام بسکتبال آسیا

لیگ برتر بسکتبال ایران
اتحادیه ملی بسکتبال (NBA)

هندبال

هندبال در بازی های آسیایی
لیگ برتر هندبال ایران

بانوان

جام جهانی فوتبال زنان
لیگ برتر بانوان فوتبال ایران