جام حذفی فوتبال ایران دوشنبه 10 مهر
این جدول تا پایان فصل 23-2022 تنظیم شده است.

لیست قهرمانان لیگ آلمان (بوندسلیگا)

Bayern
بیشترین تعداد قهرمانی
بایرن مونیخ (33 دوره)
Bayern
قهرمان فعلی
بایرن مونیخ (23-2022)


#
فصل
قهرمان
دوم
سوم
1 1903 لوکوموتیو لایپزیگ دی اف سی پراگ
2 1905 بلاو ویس برلین کارلسروهه اف وی
3 1906 لوکوموتیو لایپزیگ فورژیم
4 1907 فرایبورگ ویکتوریا برلین
5 1908 ویکتوریا برلین اشتوتگارت کیکرز
6 1909 کارلسروهه اس سی ویکتوریا برلین
7 1910 کارلسروهه اف وی هالستین کیل
8 1911 ویکتوریا برلین لوکوموتیو لایپزیگ
9 1912 هالستین کیل کارلسروهه اف وی
10 1913 لوکوموتیو لایپزیگ آینتراخت دویسبورگ
11 1914 گرادر فورس لوکوموتیو لایپزیگ
12 1920 نورنبرگ گرادر فورس
13 1921 نورنبرگ بلاو ویس برلین
14 1923 هامبورگ یونیون برلین
15 1924 نورنبرگ هامبورگ
16 1925 نورنبرگ فرانکفورت
17 1926 گرادر فورس هرتا برلین
18 1927 نورنبرگ هرتا برلین
19 1928 هامبورگ هرتا برلین
20 1929 گرادر فورس هرتا برلین
21 1930 هرتا برلین هالستین کیل
22 1931 هرتا برلین مونیخ 1860
23 1932 بایرن مونیخ آینتراخت فرانکفورت
24 1933 فورتونا دوسلدورف شالکه 04
25 1934 شالکه 04 نورنبرگ
26 1935 شالکه 04 اشتوتگارت
27 1936 نورنبرگ فورتونا دوسلدورف
28 1937 شالکه 04 نورنبرگ
29 1938 هانوفر شالکه 04
30 1939 شالکه 04 آدمیرا وین
31 1940 شالکه 04 درسدنر
32 1941 راپید وین شالکه 04
33 1942 شالکه 04 فرست وین
34 1943 درسدنر ساربروکن
35 1944 درسدنر ال اس وی هامبورگ
36 1948 نورنبرگ کایسرزلاترن
37 1949 مانهیم بورسیا دورتمند
38 1950 اشتوتگارت کیکرز اوفنباخ
39 1951 کایسرزلاترن پروتن مونستر
40 1952 اشتوتگارت ساربروکن
41 1953 کایسرزلاترن اشتوتگارت
42 1954 هانوفر کایسرزلاترن
43 1955 روت ویس اسن کایسرزلاترن
44 1956 بورسیا دورتمند کارلسروهه اس سی
45 1957 بورسیا دورتمند هامبورگ
46 1958 شالکه 04 هامبورگ
47 1959 آینتراخت فرانکفورت کیکرز اوفنباخ
48 1960 هامبورگ کلن
49 1961 نورنبرگ بورسیا دورتمند
50 1962 کلن نورنبرگ
51 1963 بورسیا دورتمند کلن
52 1963-64 کلن دویسبورگ آینتراخت فرانکفورت
53 1964-65 وردر برمن کلن بورسیا دورتمند
54 1965-66 مونیخ 1860 بورسیا دورتمند بایرن مونیخ
55 1966-67 آینتراخت برانشویگ مونیخ 1860 بورسیا دورتمند
56 1967-68 نورنبرگ وردر برمن بورسیا مونشنگلادباخ
57 1968-69 بایرن مونیخ آلمانیا آخن بورسیا مونشنگلادباخ
58 1969-70 بورسیا مونشنگلادباخ بایرن مونیخ هرتا برلین
59 1970-71 بورسیا مونشنگلادباخ بایرن مونیخ هرتا برلین
60 1971-72 بایرن مونیخ شالکه 04 بورسیا مونشنگلادباخ
61 1972-73 بایرن مونیخ star کلن فورتونا دوسلدورف
62 1973-74 بایرن مونیخ بورسیا مونشنگلادباخ فورتونا دوسلدورف
63 1974-75 بورسیا مونشنگلادباخ star هرتا برلین هامبورگ
64 1975-76 بورسیا مونشنگلادباخ هامبورگ بایرن مونیخ
65 1976-77 بورسیا مونشنگلادباخ starstar شالکه 04 آینتراخت برانشویگ
66 1977-78 کلن بورسیا مونشنگلادباخ هرتا برلین
67 1978-79 هامبورگ اشتوتگارت کایسرزلاترن
68 1979-80 بایرن مونیخ starstar هامبورگ اشتوتگارت - کایسرزلاترن
69 1980-81 بایرن مونیخ هامبورگ اشتوتگارت
70 1981-82 هامبورگ کلن بایرن مونیخ
71 1982-83 هامبورگ star وردر برمن اشتوتگارت
72 1983-84 اشتوتگارت هامبورگ بورسیا مونشنگلادباخ
73 1984-85 بایرن مونیخ وردر برمن کلن
74 1985-86 بایرن مونیخ وردر برمن اوردینگن
75 1986-87 بایرن مونیخ هامبورگ بورسیا مونشنگلادباخ
76 1987-88 وردر برمن بایرن مونیخ کلن
77 1988-89 بایرن مونیخ starstarstar کلن وردر برمن
78 1989-90 بایرن مونیخ کلن آینتراخت فرانکفورت
79 1990-91 کایسرزلاترن بایرن مونیخ وردر برمن
80 1991-92 اشتوتگارت بورسیا دورتمند آینتراخت فرانکفورت
81 1992-93 وردر برمن star بایرن مونیخ آینتراخت فرانکفورت
82 1993-94 بایرن مونیخ کایسرزلاترن بایر لورکوزن
83 1994-95 بورسیا دورتمند وردر برمن اس سی فرایبورگ
84 1995-96 بورسیا دورتمند بایرن مونیخ شالکه 04
85 1996-97 بایرن مونیخ بایر لورکوزن بورسیا دورتمند
86 1997-98 کایسرزلاترن بایرن مونیخ بایر لورکوزن
87 1998-99 بایرن مونیخ بایر لورکوزن هرتا برلین
88 1999-20 بایرن مونیخ بایر لورکوزن هامبورگ
89 2000-01 بایرن مونیخ شالکه 04 بورسیا دورتمند
90 2001-02 بورسیا دورتمند star بایر لورکوزن بایرن مونیخ
91 2002-03 بایرن مونیخ اشتوتگارت بورسیا دورتمند
92 2003-04 وردر برمن بایرن مونیخ بایر لورکوزن
93 2004-05 بایرن مونیخ شالکه 04 وردر برمن
94 2005-06 بایرن مونیخ وردر برمن هامبورگ
95 2006-07 اشتوتگارت star شالکه 04 وردر برمن
96 2007-08 بایرن مونیخ starstarstarstar وردر برمن شالکه 04
97 2008-09 ولفسبورگ بایرن مونیخ اشتوتگارت
98 2009-10 بایرن مونیخ شالکه 04 وردر برمن
99 2010-11 بورسیا دورتمند بایر لورکوزن بایرن مونیخ
100 2011-12 بورسیا دورتمند starstar بایرن مونیخ شالکه 04
101 2012-13 بایرن مونیخ بورسیا دورتمند بایر لورکوزن
102 2013-14 بایرن مونیخ بورسیا دورتمند شالکه 04
103 2014-15 بایرن مونیخ ولفسبورگ بورسیا مونشنگلادباخ
104 2015-16 بایرن مونیخ بورسیا دورتمند بایر لورکوزن
105 2016-17 بایرن مونیخ لایپزیگ بورسیا دورتمند
106 2017-18 بایرن مونیخ شالکه 04 هوفنهایم
107 2018-19 بایرن مونیخ بورسیا دورتمند لایپزیگ
108 2019-20 بایرن مونیخ بورسیا دورتمند لایپزیگ
109 2020-21 بایرن مونیخ starstarstarstarstar لایپزیگ بورسیا دورتمند
110 2021-22 بایرن مونیخ بورسیا دورتمند بایر لورکوزن
111 2022-23 بایرن مونیخ بورسیا دورتمند لایپزیگ
112 2023-24فوتبال ملی

جام جهانی فوتبال
جام ملت های اروپا
لیگ ملت های اروپا
جام ملت های آمریکای جنوبی
جام ملت های آفریقا
قهرمانی ملت های آفریقا
جام ملت های آسیا
جام ملت های کونکاکاف
جام ملت های اقیانوسیه
جام کنفدراسیون ها
فوتبال در المپیک تابستانی
جام جهانی فوتبال زیر 20 سال
جام جهانی فوتبال زیر 17 سال
فوتبال در بازی های آسیایی
قهرمانی فوتبال غرب آسیا
قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی

فوتبال باشگاهی

لیگ ایران (لیگ برتر)
جام حذفی ایران
سوپر جام ایران
جام شهدای ایران

جام باشگاه های جهان

لیگ قهرمانان اروپا
لیگ اروپا
لیگ کنفرانس اروپا
سوپر جام اروپا
جام برندگان جام اروپا

لیگ قهرمانان آسیا
ای اف سی کاپ
پرزیدنت کاپ آسیا
جام برندگان جام آسیا
سوپر جام آسیا

لیگ ایتالیا (سری آ)
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا)
سوپر جام ایتالیا

لیگ اسپانیا (لالیگا)
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری)
سوپر جام اسپانیا

لیگ انگلستان (پریمیر لیگ)
جام حذفی انگلستان (FA کاپ)
جام اتحادیه انگلستان (لیگ کاپ)
سوپر جام انگلستان (جام خیریه)

لیگ آلمان (بوندسلیگا)
جام حذفی آلمان (DFB پوکال)
سوپر جام آلمان

لیگ فرانسه (لیگ 1)
جام حذفی فرانسه
سوپر جام فرانسه
جام اتحادیه فرانسه

لیگ پرتغال (پریمیرا لیگا)
جام حذفی پرتغال (تاسا پرتغال)
جام اتحادیه پرتغال (تاسا لیگا)
سوپر جام پرتغال

لیگ هلند (اردیویسه)
جام حذفی هلند (KNVB کاپ)
سوپر جام هلند (یوهان کرایف)

لیگ ترکیه (سوپر لیگ)
جام حذفی ترکیه
سوپر جام ترکیه

لیگ کره جنوبی (کی لیگ)
لیگ ژاپن (جی لیگ)
لیگ چین (سوپر لیگ)

لیگ عربستان (لیگ حرفه‌ای)
جام حذفی عربستان

لیگ قطر (لیگ ستارگان)
جام حذفی قطر (جام امیر)

لیگ امارات (لیگ برتر)
جام حذفی امارات

فوتسال

جام جهانی فوتسال
جام جهانی کوچک (جایزه بزرگ)
قهرمانی فوتسال آسیا
جام فوتسال کنفدراسیون ها

جام فوتسال بین قاره ای
باشگاه های فوتسال آسیا
لیگ برتر فوتسال ایران
جام حذفی فوتسال

فوتبال ساحلی

جام جهانی فوتبال ساحلی
جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی
قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا

لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران

والیبال

والیبال در المپیک تابستانی
قهرمانی والیبال جهان
جام جهانی والیبال
جام بزرگ قهرمانان والیبال جهان
لیگ ملت های والیبال
لیگ جهانی والیبال
والیبال در بازی های آسیایی
قهرمانی والیبال آسیا
جام والیبال آسیا

قهرمانی باشگاه های جهان
قهرمانی باشگاه های آسیا
لیگ برتر والیبال ایران

بسکتبال

بسکتبال در المپیک تابستانی
جام جهانی بسکتبال
بسکتبال در بازی های آسیایی
قهرمانی بسکتبال آسیا
جام بسکتبال آسیا

لیگ برتر بسکتبال ایران
اتحادیه ملی بسکتبال (NBA)

هندبال

هندبال در بازی های آسیایی
لیگ برتر هندبال ایران

بانوان

جام جهانی فوتبال زنان
لیگ برتر بانوان فوتبال ایران