جام حذفی فوتبال ایران دوشنبه 28 خرداد
این جدول تا پایان فصل 24-2023 تنظیم شده است.

لیست قهرمانان لیگ پرتغال (پریمیرا لیگا)

benfica
بیشترین تعداد قهرمانی
بنفیکا (38 دوره)
Sporting
قهرمان فعلی
اسپورتینگ (24-2023)


#
فصل
قهرمان
دوم
سوم
1 1934-35 پورتو اسپورتینگ بنفیکا
2 1935-36 بنفیکا پورتو اسپورتینگ
3 1936-37 بنفیکا بلننسز اسپورتینگ
4 1937-38 بنفیکا پورتو اسپورتینگ
5 1938-39 پورتو اسپورتینگ بنفیکا
6 1939-40 پورتو اسپورتینگ بلننسز
7 1940-41 اسپورتینگ پورتو بلننسز
8 1941-42 بنفیکا اسپورتینگ بلننسز
9 1942-43 بنفیکا اسپورتینگ بلننسز
10 1943-44 اسپورتینگ بنفیکا اتلتیکو کلوب پرتغال
11 1944-45 بنفیکا اسپورتینگ بلننسز
12 1945-46 بلننسز بنفیکا اسپورتینگ
13 1946-47 اسپورتینگ بنفیکا پورتو
14 1947-48 اسپورتینگ بنفیکا بلننسز
15 1948-49 اسپورتینگ بنفیکا بلننسز
16 1949-50 بنفیکا اسپورتینگ اتلتیکو کلوب پرتغال
17 1950-51 اسپورتینگ پورتو بنفیکا
18 1951-52 اسپورتینگ بنفیکا پورتو
19 1952-53 اسپورتینگ بنفیکا بلننسز
20 1953-54 اسپورتینگ پورتو بنفیکا
21 1954-55 بنفیکا بلننسز اسپورتینگ
22 1955-56 پورتو بنفیکا بلننسز
23 1956-57 بنفیکا پورتو بلننسز
24 1957-58 اسپورتینگ پورتو بنفیکا
25 1958-59 پورتو بنفیکا بلننسز
26 1959-60 بنفیکا اسپورتینگ بلننسز
27 1960-61 بنفیکا اسپورتینگ پورتو
28 1961-62 اسپورتینگ پورتو بنفیکا
29 1962-63 بنفیکا پورتو اسپورتینگ
30 1963-64 بنفیکا پورتو اسپورتینگ
31 1964-65 بنفیکا پورتو باریرو [1]
32 1965-66 اسپورتینگ بنفیکا پورتو
33 1966-67 بنفیکا آکادمیکا کویمبرا پورتو
34 1967-68 بنفیکا اسپورتینگ پورتو
35 1968-69 بنفیکا پورتو ویتوریا اس سی
36 1969-70 اسپورتینگ بنفیکا ویتوریا
37 1970-71 بنفیکا اسپورتینگ پورتو
38 1971-72 بنفیکا ویتوریا اسپورتینگ
39 1972-73 بنفیکا بلننسز ویتوریا
40 1973-74 اسپورتینگ بنفیکا ویتوریا
41 1974-75 بنفیکا پورتو اسپورتینگ
42 1975-76 بنفیکا بوآویستا بلننسز
43 1976-77 بنفیکا اسپورتینگ پورتو
44 1977-78 پورتو بنفیکا اسپورتینگ
45 1978-79 پورتو بنفیکا اسپورتینگ
46 1979-80 اسپورتینگ پورتو بنفیکا
47 1980-81 بنفیکا پورتو اسپورتینگ
48 1981-82 اسپورتینگ بنفیکا پورتو
49 1982-83 بنفیکا پورتو اسپورتینگ
50 1983-84 بنفیکا پورتو اسپورتینگ
51 1984-85 پورتو اسپورتینگ بنفیکا
52 1985-86 پورتو بنفیکا اسپورتینگ
53 1986-87 بنفیکا پورتو ویتوریا اس سی
54 1987-88 پورتو بنفیکا بلننسز
55 1988-89 بنفیکا پورتو بوآویستا
56 1989-90 پورتو بنفیکا اسپورتینگ
57 1990-91 بنفیکا پورتو اسپورتینگ
58 1991-92 پورتو بنفیکا بوآویستا
59 1992-93 پورتو بنفیکا اسپورتینگ
60 1993-94 بنفیکا پورتو اسپورتینگ
61 1994-95 پورتو اسپورتینگ بنفیکا
62 1995-96 پورتو بنفیکا اسپورتینگ
63 1996-97 پورتو اسپورتینگ بنفیکا
64 1997-98 پورتو بنفیکا ویتوریا اس سی
65 1998-99 پورتو بوآویستا بنفیکا
66 1999-00 اسپورتینگ پورتو بنفیکا
67 2000-01 بوآویستا پورتو اسپورتینگ
68 2001-02 اسپورتینگ بوآویستا پورتو
69 2002-03 پورتو بنفیکا اسپورتینگ
70 2003-04 پورتو بنفیکا اسپورتینگ
71 2004-05 بنفیکا پورتو اسپورتینگ
72 2005-06 پورتو اسپورتینگ بنفیکا
73 2006-07 پورتو اسپورتینگ بنفیکا
74 2007-08 پورتو اسپورتینگ ویتوریا اس سی
75 2008-09 پورتو اسپورتینگ بنفیکا
76 2009-10 بنفیکا براگا پورتو
77 2010-11 پورتو بنفیکا اسپورتینگ
78 2011-12 پورتو بنفیکا براگا
79 2012-13 پورتو بنفیکا پاسوس فریریا
80 2013-14 بنفیکا اسپورتینگ پورتو
81 2014-15 بنفیکا پورتو اسپورتینگ
82 2015-16 بنفیکا اسپورتینگ پورتو
83 2016-17 بنفیکا پورتو اسپورتینگ
84 2017-18 پورتو بنفیکا اسپورتینگ
85 2018-19 بنفیکا پورتو اسپورتینگ
86 2019-20 پورتو بنفیکا براگا
87 2020-21 اسپورتینگ پورتو بنفیکا
88 2021-22 پورتو اسپورتینگ بنفیکا
89 2022-23 بنفیکا پورتو براگا
90 2023-24 اسپورتینگ بنفیکا پورتو
91 2024-25


[1] نام سابق باشگاه فابریلفوتبال ملی

جام جهانی فوتبال
جام ملت های اروپا
لیگ ملت های اروپا
جام ملت های آمریکای جنوبی
جام ملت های آفریقا
قهرمانی ملت های آفریقا
جام ملت های آسیا
جام ملت های کونکاکاف
جام ملت های اقیانوسیه
جام کنفدراسیون ها
فوتبال در المپیک تابستانی
جام جهانی فوتبال زیر 20 سال
جام جهانی فوتبال زیر 17 سال
فوتبال در بازی های آسیایی
قهرمانی فوتبال غرب آسیا
قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی

فوتبال باشگاهی

لیگ ایران (لیگ برتر)
جام حذفی ایران
سوپر جام ایران
جام شهدای ایران

جام باشگاه های جهان

لیگ قهرمانان اروپا
لیگ اروپا
لیگ کنفرانس اروپا
سوپر جام اروپا
جام برندگان جام اروپا

لیگ قهرمانان آسیا
لیگ قهرمانان آسیا دو
پرزیدنت کاپ آسیا
جام برندگان جام آسیا
سوپر جام آسیا

لیگ ایتالیا (سری آ)
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا)
سوپر جام ایتالیا

لیگ اسپانیا (لالیگا)
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری)
سوپر جام اسپانیا

لیگ انگلستان (پریمیر لیگ)
جام حذفی انگلستان (FA کاپ)
جام اتحادیه انگلستان (لیگ کاپ)
سوپر جام انگلستان (جام خیریه)

لیگ آلمان (بوندسلیگا)
جام حذفی آلمان (DFB پوکال)
سوپر جام آلمان

لیگ فرانسه (لیگ 1)
جام حذفی فرانسه
سوپر جام فرانسه
جام اتحادیه فرانسه

لیگ پرتغال (پریمیرا لیگا)
جام حذفی پرتغال (تاسا پرتغال)
جام اتحادیه پرتغال (تاسا لیگا)
سوپر جام پرتغال

لیگ هلند (اردیویسه)
جام حذفی هلند (KNVB کاپ)
سوپر جام هلند (یوهان کرایف)

لیگ ترکیه (سوپر لیگ)
جام حذفی ترکیه
سوپر جام ترکیه

لیگ کره جنوبی (کی لیگ)
لیگ ژاپن (جی لیگ)
لیگ چین (سوپر لیگ)

لیگ عربستان (لیگ حرفه‌ای)
جام حذفی عربستان

لیگ قطر (لیگ ستارگان)
جام حذفی قطر (جام امیر)

لیگ امارات (لیگ برتر)
جام حذفی امارات

فوتسال

جام جهانی فوتسال
جام جهانی کوچک (جایزه بزرگ)
قهرمانی فوتسال آسیا
جام فوتسال کنفدراسیون ها

جام فوتسال بین قاره ای
باشگاه های فوتسال آسیا
لیگ برتر فوتسال ایران
جام حذفی فوتسال

فوتبال ساحلی

جام جهانی فوتبال ساحلی
جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی
قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا

لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران

والیبال

والیبال در المپیک تابستانی
قهرمانی والیبال جهان
جام جهانی والیبال
جام بزرگ قهرمانان والیبال جهان
لیگ ملت های والیبال
لیگ جهانی والیبال
والیبال در بازی های آسیایی
قهرمانی والیبال آسیا
جام والیبال آسیا

قهرمانی باشگاه های جهان
قهرمانی باشگاه های آسیا
لیگ برتر والیبال ایران

بسکتبال

بسکتبال در المپیک تابستانی
جام جهانی بسکتبال
بسکتبال در بازی های آسیایی
قهرمانی بسکتبال آسیا
جام بسکتبال آسیا

لیگ برتر بسکتبال ایران
اتحادیه ملی بسکتبال (NBA)

هندبال

هندبال در بازی های آسیایی
لیگ برتر هندبال ایران

بانوان

جام جهانی فوتبال زنان
لیگ برتر بانوان فوتبال ایران