جام حذفی فوتبال ایران دوشنبه 28 خرداد
این جدول تا پایان فصل 2023 تنظیم شده است.

لیست قهرمانان لیگ کره جنوبی (کی لیگ)

Jeonbuk
بیشترین تعداد قهرمانی
چونبوک هیوندای موتورز (9 دوره)
Ulsan Hyundai
قهرمان فعلی
اولسان هیوندای (2023)


#
فصل
قهرمان
دوم
سوم
1 1964 s کئومسئونگ تکستیل کمپانی - چیل اینداستیرز -
2 1964 a کئومسئونگ تکستیل کمپانی تانگستن کمپانی -
3 1965 s کئومسئونگ تکستیل کمپانی - تانگستن کمپانی - الکتریک پاور کپوراشین [1]
4 1965 a تانگستن کمپانی کوال کپوراشین -
5 1966 s سئول پلیس دپارتمنت [2] الکتریک پاور کپوراشین -
6 1966 a تانگستن کمپانی - سئول پلیس دپارتمنت -
7 1967 s ناسیونال پلیس دپارتمنت [2] سانگیانگ کمنت -
8 1967 a الکتریک پاور کپوراشین چیل اینداستیرز -
9 1968 s تانگستن کمپانی الکتریک پاور کپوراشین -
10 1968 a چیل اینداستیرز - آرمی لاجیستیکس کامند [3] -
11 1969 الکتریک پاور کپوراشین تانگستن کمپانی -
12 1970 s چیل اینداستیرز تانگستن کمپانی -
13 1970 a چوهانگ بانک تراست بانک [4] -
14 1971 s تراست بانک ایکسچنج بانک - هاسینگ و کامریکال بانک
15 1971 a مارین کارپس تراست بانک - چوهانگ بانک
16 1972 s هاسینگ و کامریکال بانک مارین کارپس -
17 1972 a هاسینگ و کامریکال بانک مارین کارپس -
18 1973 s مارین کارپس گویانگ کوکمین بانک -
19 1973 a تراست بانک آرمی اف سی -
20 1974 s چوهانگ بانک آرمی اف سی -
21 1974 a کامریکال بانک - آرمی اف سی -
22 1975 s پوسکو [5] آرمی اف سی -
23 1975 a اینداستریال بانک اتومبیل اینسورانس کمپانی -
24 1976 s ایکسچنج بانک - تراست بانک -
25 1977 آرمی اف سی پوسکو -
26 1978 s سئول سیتی - ناوی -
27 1978 a اتومبیل اینسورانس کمپانی سئول سیتی -
28 1979 s اینداستریال بانک آرمی چونگوی [3] -
29 1980 s سئول سیتی - آرمی چونگوی -
30 1980 a اتومبیل اینسورانس کمپانی - ایر فورس -
31 1981 s دوو اف سی [6] ناوی -
32 1981 a پوسکو آرمی چونگوی -
33 1982 پوسکو گویانگ کوکمین بانک -
34 1983 هالیلوجاه دوو رویالز [6] یوکونگ الفانتس [7]
35 1984 دوو رویالز یوکونگ الفانتس دوو رویالز - هیوندای هورانگی [8]
36 1985 لوکی گلداستار هوانگسو [9] پوسکو اتمز [5] دوو رویالز
37 1986 پوسکو اتمز لوکی گلداستار هوانگسو هیوندای هورانگی - لوکی گلداستار هوانگسو
38 1987 دوو رویالز پوسکو اتمز یوکونگ الفانتس
39 1988 پوسکو اتمز هیوندای هورانگی یوکونگ الفانتس
40 1989 یوکونگ الفانتس لوکی گلداستار هوانگسو دوو رویالز
41 1990 لوکی گلداستار هوانگسو دوو رویالز پوسکو اتمز
42 1991 دوو رویالز هیوندای هورانگی پوسکو اتمز
43 1992 پوسکو اتمز ایلهوا چونما [10] هیوندای هورانگی
44 1993 ایلهوا چونما ال جی چیتاهس [9] هیوندای هورانگی
45 1994 ایلهوا چونما یوکونگ الفانتس پوسکو اتمز
46 1995 ایلهوا چونما پوهانگ اتمز [5] هیوندای هورانگی - یوکونگ الفانتس
47 1996 اولسان هیوندای هورانگی [8] سوون سامسونگ پوهانگ اتمز - بوچئون یوکونگ [7]
48 1997 پوسان دوو رویالز [6] چونام دراگونز اولسان هیوندای هورانگی
49 1998 سوون سامسونگ اولسان هیوندای هورانگی پوهانگ استیلرز
50 1999 سوون سامسونگ پوسان دوو رویالز چونام دراگونز
51 2000 آنیانگ ال جی چیتاهس [9] بوچئون اس کی سئونگنام ایلهوا چونما
52 2001 سئونگنام ایلهوا چونما آنیانگ ال جی چیتاهس سوون سامسونگ
53 2002 سئونگنام ایلهوا چونما اولسان هیوندای هورانگی سوون سامسونگ
54 2003 سئونگنام ایلهوا چونما اولسان هیوندای هورانگی سوون سامسونگ
55 2004 سوون سامسونگ پوهانگ استیلرز اولسان هیوندای هورانگی - چونام دراگونز
56 2005 اولسان هیوندای هورانگی اینچئون یونایتد سوون سامسونگ - بوسان ای ‌پارک
57 2006 سئونگنام ایلهوا چونما سوون سامسونگ اف ‌سی سئول - پوهانگ استیلرز
58 2007 پوهانگ استیلرز سئونگنام ایلهوا چونما سوون سامسونگ
59 2008 سوون سامسونگ اف ‌سی سئول اولسان هیوندای هورانگی
60 2009 چونبوک هیوندای موتورز سئونگنام ایلهوا چونما پوهانگ استیلرز
61 2010 اف ‌سی سئول ججو یونایتد چونبوک هیوندای موتورز
62 2011 چونبوک هیوندای موتورز اولسان هیوندای اف ‌سی سئول
63 2012 اف ‌سی سئول چونبوک هیوندای موتورز پوهانگ استیلرز
64 2013 پوهانگ استیلرز اولسان هیوندای چونبوک هیوندای موتورز
65 2014 چونبوک هیوندای موتورز سوون سامسونگ اف ‌سی سئول
66 2015 چونبوک هیوندای موتورز سوون سامسونگ پوهانگ استیلرز
67 2016 اف ‌سی سئول ججو یونایتد اولسان هیوندای
68 2017 چونبوک هیوندای موتورز ججو یونایتد سوون سامسونگ
69 2018 چونبوک هیوندای موتورز جئونگنام اولسان هیوندای
70 2019 چونبوک هیوندای موتورز اولسان هیوندای اف ‌سی سئول
71 2020 چونبوک هیوندای موتورز اولسان هیوندای پوهانگ استیلرز
72 2021 چونبوک هیوندای موتورز اولسان هیوندای دئگو
73 2022 اولسان هیوندای چونبوک هیوندای موتورز پوهانگ استیلرز
74 2023 اولسان هیوندای پوهانگ استیلرز گوانگژو
75 2024


[1] نام سابق باشگاه گیونگجو هیدرو و نوکلیر پاور
[2] نام سابق باشگاه پلیس اف سی
[3] نام سابق باشگاه آرمی اف سی
[4] نام سابق باشگاه سئول تراست بانک
[5] نام سابق باشگاه پوهانگ استیلرز
[6] نام سابق باشگاه بوسان ای ‌پارک
[7] نام سابق باشگاه ججو یونایتد
[8] نام سابق باشگاه اولسان هیوندای
[9] نام سابق باشگاه اف ‌سی سئول
[10] نام سابق باشگاه سئونگنام ایلهوا چونمافوتبال ملی

جام جهانی فوتبال
جام ملت های اروپا
لیگ ملت های اروپا
جام ملت های آمریکای جنوبی
جام ملت های آفریقا
قهرمانی ملت های آفریقا
جام ملت های آسیا
جام ملت های کونکاکاف
جام ملت های اقیانوسیه
جام کنفدراسیون ها
فوتبال در المپیک تابستانی
جام جهانی فوتبال زیر 20 سال
جام جهانی فوتبال زیر 17 سال
فوتبال در بازی های آسیایی
قهرمانی فوتبال غرب آسیا
قهرمانی فوتبال آسیای مرکزی

فوتبال باشگاهی

لیگ ایران (لیگ برتر)
جام حذفی ایران
سوپر جام ایران
جام شهدای ایران

جام باشگاه های جهان

لیگ قهرمانان اروپا
لیگ اروپا
لیگ کنفرانس اروپا
سوپر جام اروپا
جام برندگان جام اروپا

لیگ قهرمانان آسیا
لیگ قهرمانان آسیا دو
پرزیدنت کاپ آسیا
جام برندگان جام آسیا
سوپر جام آسیا

لیگ ایتالیا (سری آ)
جام حذفی ایتالیا (کوپا ایتالیا)
سوپر جام ایتالیا

لیگ اسپانیا (لالیگا)
جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری)
سوپر جام اسپانیا

لیگ انگلستان (پریمیر لیگ)
جام حذفی انگلستان (FA کاپ)
جام اتحادیه انگلستان (لیگ کاپ)
سوپر جام انگلستان (جام خیریه)

لیگ آلمان (بوندسلیگا)
جام حذفی آلمان (DFB پوکال)
سوپر جام آلمان

لیگ فرانسه (لیگ 1)
جام حذفی فرانسه
سوپر جام فرانسه
جام اتحادیه فرانسه

لیگ پرتغال (پریمیرا لیگا)
جام حذفی پرتغال (تاسا پرتغال)
جام اتحادیه پرتغال (تاسا لیگا)
سوپر جام پرتغال

لیگ هلند (اردیویسه)
جام حذفی هلند (KNVB کاپ)
سوپر جام هلند (یوهان کرایف)

لیگ ترکیه (سوپر لیگ)
جام حذفی ترکیه
سوپر جام ترکیه

لیگ کره جنوبی (کی لیگ)
لیگ ژاپن (جی لیگ)
لیگ چین (سوپر لیگ)

لیگ عربستان (لیگ حرفه‌ای)
جام حذفی عربستان

لیگ قطر (لیگ ستارگان)
جام حذفی قطر (جام امیر)

لیگ امارات (لیگ برتر)
جام حذفی امارات

فوتسال

جام جهانی فوتسال
جام جهانی کوچک (جایزه بزرگ)
قهرمانی فوتسال آسیا
جام فوتسال کنفدراسیون ها

جام فوتسال بین قاره ای
باشگاه های فوتسال آسیا
لیگ برتر فوتسال ایران
جام حذفی فوتسال

فوتبال ساحلی

جام جهانی فوتبال ساحلی
جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی
قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا

لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران

والیبال

والیبال در المپیک تابستانی
قهرمانی والیبال جهان
جام جهانی والیبال
جام بزرگ قهرمانان والیبال جهان
لیگ ملت های والیبال
لیگ جهانی والیبال
والیبال در بازی های آسیایی
قهرمانی والیبال آسیا
جام والیبال آسیا

قهرمانی باشگاه های جهان
قهرمانی باشگاه های آسیا
لیگ برتر والیبال ایران

بسکتبال

بسکتبال در المپیک تابستانی
جام جهانی بسکتبال
بسکتبال در بازی های آسیایی
قهرمانی بسکتبال آسیا
جام بسکتبال آسیا

لیگ برتر بسکتبال ایران
اتحادیه ملی بسکتبال (NBA)

هندبال

هندبال در بازی های آسیایی
لیگ برتر هندبال ایران

بانوان

جام جهانی فوتبال زنان
لیگ برتر بانوان فوتبال ایران