رده بندی لیگ ایران (لیگ برتر)


perspolis
بیشترین تعداد قهرمانی
پرسپولیس (9 دوره)
foolad
قهرمان فعلی
فولاد


# تیم قهرمان دوم سوم چهارم پنجم

1 پرسپولیس تهران 9 8 5 3 2
2 استقلال تهران 8 8 5 4 2
3 پاس [1] تهران 5 5 2 4 2
4 سپاهان اصفهان 4 1 3 3 3
5 سایپا البرز 3 - 2 1 -
6 فولاد خوزستان 2 - 2 1 -
7 ذوب آهن اصفهان - 3 2 3 1
8 تراکتورسازی آذربایجان شرقی - 2 1 - 2
9 بهمن [2] البرز - 2 - - -
10 هما تهران - 1 1 - -
11 استقلال اهواز خوزستان - 1 - - 1
12 ملوان انزلی گیلان - - 2 1 1
13 کشاورز [3] تهران - - 2 - -
14 صبا قم - - 1 2 -
15 فجر سپاسی فارس - - 1 2 -
16 نفت تهران تهران - - 1 - 2
17 جنوب اهواز [4] خوزستان - - 1 - 1
18 دارایی تهران - - 1 - 1
19 تاج آبادان خوزستان - - 1 - -
20 شاهین تهران تهران - - 1 - -
21 مس کرمان کرمان - - 1 - -
22 عقاب [5] تهران - - - 2 -
23 ابومسلم خراسان رضوی - - - 1 3
24 پیکان تهران - - - - 2
25 صنعت نفت آبادان خوزستان - - - - 2
26 استیل آذین تهران - - - - 1
27 برق شیراز فارس - - - - 1
28 پاس همدان همدان - - - - 1
29 پلی اکریل اصفهان - - - - 1
30 تاج شیراز فارس - - - - 1
31 تام اصفهان اصفهان - - - - 1
32 شهرداری تبریز آذربایجان شرقی - - - - 1
33 کارگر آبادان خوزستان - - - - 1
34 ماشین سازی آذربایجان شرقی - - - - 1
35 نساجی مازندران - - - - 1

مجموع [6] 31 31 35 27 35


# استان قهرمان دوم سوم چهارم پنجم

1 تهران 22 22 18 13 12
2 اصفهان 4 4 5 6 6
3 البرز 3 2 2 1 -
4 خوزستان 2 1 4 1 5
5 آذربایجان شرقی - 2 1 - 4
6 گیلان - - 2 1 1
7 فارس - - 1 2 2
8 قم - - 1 2 -
9 کرمان - - 1 - -
10 خراسان رضوی - - - 1 3
11 مازندران - - - - 1
12 همدان - - - - 1

مجموع 31 31 35 27 35


[1] باشگاه پاس تهران در سال 1386 منحل و امتیاز آن به باشگاه پاس همدان واگزار شد.
[2] باشگاه بهمن کرج در سال 1379 منحل و امتیاز آن به باشگاه پیکان تهران واگزار شد.
[3] باشگاه کشاورز در سال 1375 منحل شد.
[4] باشگاه جنوب اهواز در سال 1374 منحل و امتیاز آن به باشگاه فولاد خوزستان واگزار شد.
[5] باشگاه عقاب در سال 1385 منحل شد.
[6] در فصل های 1349-1350، 1368-1369، 1371-1372 و 1373-1374 لیگ فوتبال ایران با دو گروه برگزار شد، در این جدول رتبه تیم های دوم هر گروه سوم و رتبه تیم های سوم هر گروه پنجم لحاظ شده است.


لیست قهرمانان لیگ فوتبال ایران