لیست قهرمانان لیگ برتر والیبال


paykan
بیشترین تعداد قهرمانی
پیکان تهران (12 دوره)
sarmaye
قهرمان فعلی
بانک سرمایه


# فصل قهرمان دوم سوم چهارم پنجم

جام پاسارگاد
1 1354 دخانیات تهران پرسپولیس تاج تهران - -
2 1355 تاج تهران پرسپولیس ذوب آهن - -
3 1356 تاج تهران ایرانا تهران لیفتراک ‌سازی تبریز - -
دسته ‌یک
4 1369 بنیاد شهید بانک ملی بانک ساری - -
5 1370 بنیاد شهید بانک ملی بانک تجارت - -
6 1371 بانک ملی بانک تجارت ذوب آهن - -
7 1372 آبگینه قزوین بانک ملی بانک تجارت - -
8 1373 فجر سپاه فولاد خوزستان ریخته گری تبریز - -
9 1374 فجر سپاه پرسپولیس ذوب آهن - -
10 1375 پیکان ذوب آهن فجر سپاه فولاد خوزستان مقاومت ارومیه - پرسپولیس
لیگ برتر
11 1376 پیکان ذوب آهن آبگینه قزوین پرسپولیس فجر سپاه
12 1377 پیکان صنام ذوب آهن مقاومت ارومیه آبگینه قزوین
13 1378 پیکان موتوژن تبریز صنام مقاومت ارومیه ابومسلم
14 1379 صنام پیکان ابومسلم پرسپولیس بازیافت تهران 
15 1380 صنام پیکان پاس تهران برق تهران ذوب آهن
16 1381 پیکان صنام پاس تهران برق تهران قند شیروان
17 1382 صنام پیکان پگاه ارومیه پاس تهران برق تهران
18 1383 صنام پگاه ارومیه پیکان برق تهران پاس تهران
19 1374 پیکان سایپای تهران آذر پیام ارومیه پگاه ارومیه برق تهران
20 1385 پیکان گل‌گهر سیرجان سایپای تهران برق تهران آذر پیام ارومیه
21 1386 پیکان سایپای تهران پگاه ارومیه پردیس متحد قزوین پتروشیمی بندر امام
22 1387 پیکان سایپای تهران فولاد ارومیه - بیم مازندران دانشگاه آزاد تهران
23 1388 پیکان سایپای البرز کاله مازندران داماش گیلان جواهری گنبد
24 1389 پیکان سایپای البرز کاله مازندران باریج اسانس کاشان داماش گیلان
25 1390 کاله مازندران سایپای البرز پیکان - شهرداری ارومیه گیتی پسند اصفهان
26 1391 کاله مازندران متین ورامین پیکان سایپای البرز شهرداری ارومیه
27 1392 متین ورامین کاله مازندران شهرداری ارومیه میزان خراسان نوین کشاورز
28 1393 پیکان شهرداری ارومیه شهرداری تبریز میزان خراسان متین ورامین
29 1394 بانک سرمایه پیکان شهرداری ارومیه - ثامن الحجج شهرداری تبریز
30 1395 بانک سرمایه پیکان سایپا - شهرداری ارومیه متین ورامین

31 1396


رده بندی لیگ برتر والیبال

EasyAccounting EasyRollcall EasySalaryPlus