رده بندی جام ملت های اقیانوسیه


australianew_zealand
بیشترین تعداد قهرمانی
استرالیا و نیوزلند (4 دوره)
tahiti
قهرمان فعلی
تاهیتی


# کشور قهرمان دوم سوم چهارم تعداد حضور

1 Australia استرالیا Australia 4 2 - - 6
2 New Zealand نیوزلند New Zealand 4 1 3 - 9
3 Tahiti تاهیتی Tahiti 1 3 1 1 8
4 New Caledonia نیوکالدونیا New Caledonia - 2 2 - 5
5 Solomon Islands جزایر سلیمان Solomon Islands - 1 2 1 6
6 Fiji فیجی Fiji - - 2 2 7
7 Vanuatu وانواتو Vanuatu - - - 4 8
8 Papua New Guinea پاپوآ نیوگینه Papua New Guinea - - - - 3
9 Cook Islands جزایر کوک Cook Islands - - - - 2
10 Samoa ساموا Samoa - - - - 1

مجموع [1] 9 9 10 8

[1] در جام ملت های 1996 بازی رده بندی برگزار نشد.


لیست قهرمانان جام ملت های اقیانوسیه