رده بندی لیگ برتر فوتسال


Mansouri
بیشترین تعداد قهرمانی
گیتی پسند (2 دوره)
Tasisat
قهرمان فعلی
مس سونگون


# تیم قهرمان دوم سوم چهارم پنجم

1 گیتی پسند اصفهان 2 4 2 - -
2 شهید منصوری قرچک تهران 2 3 1 2 1
3 تام ایران خودرو تهران 2 1 1 - -
4 تاسیسات دریایی تهران 2 1 - - 1
5 استقلال تهران 2 1 - - -
6 فولاد ماهان اصفهان 2 - 3 - -
7 شن سا ساوه مرکزی 2 - 2 - -
8 پیمان تهران 2 - - - -
9 مس سونگون آذربایجان شرقی 1 1 2 - -
10 دبیری تبریز آذربایجان شرقی 1 1 - 2 -
11 پاس تهران تهران 1 1 - - 1
12 ارم کیش قم قم - 2 1 1 -
13 فراز قم قم - 1 1 - -
14 هسا اصفهان - 1 1 - -
15 صبا قم - 1 - - -
16 شرکت ملی حفاری خوزستان - - 2 4 1
17 راه آهن تهران - - 1 1 -
18 مقاومت گیلان گیلان - - 1 - -
19 پست اصفهان اصفهان - - - 1 1
20 پتروشیمی تبریز آذربایجان شرقی - - - 1 -
21 پگاه گیلان گیلان - - - 1 -
22 فیروز صفه اصفهان - - - 1 -
23 علم و ادب مشهد خراسان رضوی - - - - 2
24 گسترش فولاد تبریز آذربایجان شرقی - - - - 2
25 میثاق تهران تهران - - - - 2
26 آتلیه طهران قم مازندران - - - - 1
27 راه ساری مازندران - - - - 1
28 صدرا شیراز فارس - - - - 1

مجموع [1] 19 18 18 14 14


# استان قهرمان دوم سوم چهارم پنجم

1 تهران 11 7 3 3 5
2 اصفهان 4 5 6 2 1
3 آذربایجان شرقی 2 2 2 3 2
4 مرکزی 2 - 2 - -
5 قم - 4 2 1 1
6 خوزستان - - 2 4 1
7 گیلان - - 1 1 -
8 خراسان رضوی - - - - 2
9 فارس - - - - 1
10 مازندران - - - - 1

مجموع 19 18 18 14 14


[1] تیم های دوم و سوم اولین دوره لیگ فوتسال ایران و تیم چهارم و پنجم، پنج دوره اول لیگ فوتسال ایران مشخص نیست.


لیست قهرمانان لیگ برتر فوتسال

EasyErs EasyCheck EasyLoan