لیست قهرمانان جام بزرگ قهرمانان والیبال جهان


Brazil
بیشترین تعداد قهرمانی
برزیل (4 دوره)
Brazil
قهرمان فعلی
برزیل


# سال میزبان قهرمان دوم سوم چهارم

1 1993 Japan ژاپن Italy ایتالیا Brazil برزیل Cuba کوبا Japan ژاپن
2 1997 Japan ژاپن Brazil برزیل Netherlands هلند Cuba کوبا China چین
3 2001 Japan ژاپن Cuba کوبا Brazil برزیل Yugoslavia یوگوسلاوی Korea کره جنوبی
4 2005 Japan ژاپن Brazil برزیل usa آمریکا Italy ایتالیا Japan ژاپن
5 2009 Japan ژاپن Brazil برزیل Cuba کوبا Japan ژاپن Poland لهستان
5 2013 Japan ژاپن Brazil برزیل Russia روسیه Italy ایتالیا Iran ایران

6 2017 Japan ژاپن


رده بندی جام بزرگ قهرمانان والیبال جهانEasyAccounting EasyErs EasyOrder